Gwarancje serwisowe Toyoty

Dla Toyoty od zawsze najważniejsi są jej Klienci, a przede wszystkim sprostanie ich potrzebom i wymaganiom. Sformułowane przez nas warunki gwarancji stanowią zapewnienie funkcjonalności naszych produktów. Rozumiemy to w następujący sposób: nasza odpowiedzialność za jakość, zdrowie i bezpieczeństwo naszych produktów jest najlepszym sposobem zagwarantowania dobrego samopoczucia Naszych Klientów. Oto dlaczego mówimy, że Toyota jest stworzona z myślą o Naszych Klientach i ufamy, że Toyota dostarczy Państwu satysfakcjonujących i radosnych przeżyć podczas wielu lat jazdy.

Nasze samochody spełniają najbardziej surowe wymagania, jednak w trosce o spokój Klienta oferujemy 3-letnią gwarancję obejmującą elementy mechaniczne (za wyjątkiem części zużywających się eksploatacyjnie), 5-letnią gwarancją na system hybrydowy oraz 12-letnią gwarancję na perforację korozyjną (nie dotyczy samochodów użytkowych).

GWARANCJA PODSTAWOWA

Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu, pod warunkiem jego normalnej eksploatacji, a ujawnioną w ciągu 3 lat lub do osiągnięcia przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji. Gwarancja obejmuje również koszty holowania pojazdu do najbliższej ASO Toyoty w przypadku usterki wykluczającej dalszą jazdę, jeśli usterka podlega usunięciu w ramach gwarancji.

GWARANCJA NA POWŁOKĘ LAKIEROWĄ

Korozja powierzchniowa i wady powłoki lakierowej powstające na jakiejkolwiek części nadwozia pojazdu w wyniku wady materiałowej lub błędu wykonania są objęte 3-letnią gwarancją bez ograniczeń przebiegu (oprócz skrzyni ładunkowej, która objęta jest gwarancją przez 1 rok).

GWARANCJA NA PERFORACJĘ KOROZYJNĄ

Gwarancja zapewnia 12 lat ochrony (6 lat w przypadku samochodów użytkowych), bez ograniczeń przebiegu, przed perforacją korozyjną (czyli penetracją korozyjną poszycia nadwozia od wewnątrz na zewnątrz), która wynikła z tytułu wady materiałowej lub błędnego wykonania.
Wyjątkiem jest skrzynia ładunkowa, która objęta jest gwarancją przez 3 lata.

GWARANCJA NA SYSTEM HYBRYDOWY

W trosce o żywotność i niezawodność Twojego układu hybrydowego zapewniamy aż 5 lat gwarancji na jego komponenty lub do osiągnięcia przez pojazd przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi), bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji. Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu pod warunkiem jego normalnej eksploatacji. Tą gwarancją objęte są następujące elementy:

— Akumulator systemu hybrydowego
— Komputer nadzorujący stan akumulatora systemu hybrydowego
— Główny komputer sterujący systemu hybrydowego
— Przetwornik i falownik systemu hybrydowego

Warunki obowiązywania gwarancji

Pojazd musi być eksploatowany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do ograniczenia odpowiedzialności gwaranta.

Właściciel pojazdu jest zobowiązany do posiadania wszelkich dokumentów potwierdzających właściwą eksploatację i obsługę pojazdu.

W przypadku wystąpienia usterki wymagającej naprawy w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty, użytkownik pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć pojazd do naprawy w celu uniknięcia powstania kolejnych uszkodzeń i usterek mogących zwiększyć zakres niezbędnej naprawy oraz niepotrzebnie narazić użytkownika na koszty jej przeprowadzenia.

Masz pytania? Zapytaj o ofertę!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

  klauzulą informacyjną.
  Pozostawiasz nam swoje dane osobowe poprzez formularz stanowiący prośbę o umówienie i realizację usługi serwisowej lub przeglądu. W ten sposób, podajesz nam swoje dane celem skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub mailowo. Pozostawienie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne, abyś skorzystał z usługi serwisowej lub przeglądu. W związku z usługą serwisową lub przeglądem i przekazanymi danymi, Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TMPL) oraz wybrany diler są administratorami Twoich danych.
  Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym

  Kto i jak przetwarza Twoje dane?

  (Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

  Informujemy, iż:

  1. Administrator danych, cele i podstawy prawne przetwarzania:
   Administratorem Twoich danych osobowych we wskazanym poniżej zakresie są Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TMPL) oraz wybrany Autoryzowany Diler Toyoty – aktualizowane listy adresowe oraz dane kontaktowe są na stronie www.toyota.pl
   W zależności od wskazanej podstawy i celu przetwarzania administratorami są:.
   1. DILER przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
    • w celu podjęcia działań, w tym umówienia i realizacji usługi jazdy testowej (szczegółowe dane Dilera widnieją na formularzu, linku odsyłającym do strony albo zostaną Tobie przekazane po skontaktowaniu się) na podstawie Twojego zainteresowania ofertą na stronie internetowej TMPL i Dilera oraz w razie zawarcia umowy na taką usługę w celu jej wykonania (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
    • w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Dilera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (np. zapłata mandatu);
   2. TMPL przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
    • w celach analitycznych tj. w celu lepszego doboru usług do potrzeb klientów Toyota i Lexus, ogólnej optymalizacji produktów Toyota i Lexus, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota i Lexus, analizy finansowej TMPL oraz sieci dilerskiej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celu badań w zakresie wykonanych przez Dilerów umów i usług w tym posprzedażnych, które odbywają się w związku z działaniem sieci dilerskiej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. Odbiorcy danych: odbiorcą Twoich danych osobowych będą Autoryzowani Dilerzy Toyoty w Polsce (Dilerzy), firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, spółki z grupy TOYOTA;
  3. Kontakt: W TMPL można skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych pod adresem e-mail: klient@toyota.pl
  4. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przechowywane są:
   1. dane osobowe przetwarzane w celu umówienia usługi jazdy testowej przez okres do 6 miesięcy;
   2. dane osobowe przetwarzane w razie odbycia usługi jazdy testowej będziemy przechowywać przez czas w jakim mogą ujawnić się roszczenia związane z usługą np. mandatem;
   3. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Pouczenie o prawach: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania;
  6. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  7. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.